Official Partner of BMW Motorrad

Våra webbsidor: 

Gå till
Välj språk:
Hawaii honeymoon

Villkor

Bokningsvillkor
När du betalar din anmälningsavgift accepterar du nedanstående villkor.

Som uthyrare av boende samt arrangör av event är vi skyldiga att se till att:
– Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– Du får handlingar och uppgifter om var nyckel hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– Boendet/eventet överensstämmer med beskrivningen.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar som berör din bokning.
– Du får disponera boendet från kl. 15.00 på ankomstdagen.
– Du får disponera boendet fram till kl. 11.00 på avresedagen.

Hur bokar jag en plats på Adventure Days?
För att boka din plats på Adventure Days fyller du i bokningsformuläret på hemsidan www.adventuredays.se. Du kan också boka på telefon, via E-mail eller besöka vår butik. Se kontaktuppgifter nedan.

Försäkring
Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker motorcykelkörning. Touratech Expereince, BMW Motorrad eller Säfsen Resort kan aldrig hållas ansvariga för ev. personskador eller skador på fordon under Adventure Days. Det är deltagarens skyldighet att följa gällande lagar och förordningar. 

Anmälningsavgift och slutlikvid
Efter din anmälan får du en bekräftelse med betalningsinformation från Säfsen Resort. Anmälningsavgiften är 1 500 kr per person, och ska betalas senast 10 dagar efter att betalningsinformation skickats ut. 

Slutlikviden ska erläggas senast 60 dagar innan eventet. Vid bokning senare än 60 dagar innan eventet ska hela beloppet erläggas inom 3 dagar. Totalsumman ska alltid vara betald innan eventet startar.

Om du inte betalar anmälningsavgift eller slutlikvid i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning av Adventure Days
Avbokning ska göras omedelbart då hinder för deltagande uppkommer. Avbokning görs skriftligen till oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vad kostar det om jag måste avboka min plats på Adventure Days?
Vid avbokning mer än 60 dagar före eventet skall deltagaren/deltagarna erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning 60-30 dagar före eventet: Kostnad: 50% av eventets pris.
Avbokning mindre än 30 dagar före eventet. Kostnad: 100%, dvs. ingen återbetalning.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kr/person, och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m dagen innan eventet startar mot en expeditionsavgift på 500 kr/stuga samt kostnaden för avbeställningsskyddet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
– Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
– Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Ändring av bokning

Vid ändring av antal deltagare per stuga/lägenhet eller byte av boendeform debiteras en ändringsavgift på 300kr

Vad gäller om eventet blir inställt?
Om Touratech Experience AB och Säfsen Resort väljer att ställa in eventet återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas vanligtvis minst 14 dagar innan eventet startar, men kan ske så sent som 7 dagar innan. Touratech Experience AB kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga kostnader, som tex. flyg & tågbiljetter, i samband med inställt event.

Vad har jag för rättigheter?
Om boende/event inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och vi inte klarar av att erbjuda dig annat boende så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av boendet.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjliga. Fel som uppstår under vistelsen/eventet bör du anmäla omgående så att vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före ankomstdagen/eventets första dag. En ändringsavgift om 300kr tillkommer vid ändring av deltagare. 

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster på eventet. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för ditt boende.

Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i boendet eller på tomten än vad du uppgav vid bokning.

Du måste lämna igen samtliga nycklar till ditt boende vid avresa. Om du glömmer det måste vi debitera en avgift om 500 kr.

Om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Programändringar
Touratech Experience AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan. Touratech Experience AB förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för eventet.

Hemsidor
Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Adventure Days egen hemsida. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Touratech Experience AB så snart som möjligt och senast två månader efter avslutat event. Touratech Experience AB reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

Behandling av personuppgifter
När ni bokar hos oss behöver ni ange ett antal personuppgifter. Uppgifterna används för att kunna leverera våra tjänster under evenemanget Adventure Days. Vi använder också uppgifterna för kunna anpassa upplevelsen och information under evenemanget, samt inställningar på mc under de turer som erbjuds.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Touratech Experience AB. Era uppgifter kommer även lämnas ut till Säfsen Resort AB för att kunna leverera ert övernattningsalternativ. Touratech Nordic tar också del av de uppgifter du lämnar i syfte att kunna leverera och visa upp produkter under evenemanget. IT-tekniker som arbetar med vår webbsida kan se och vid behov justera uppgifter vid tekniskt underhåll eller tekniskt problem vid bokning. I övrigt lämnar vi ej ut personliga uppgifter till någon annan än ovan nämnda parter.

Genom att acceptera dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att via e-post eller brev, skicka ut information eller erbjudanden som rör evenemanget Adventure Days, Touratech, Touratech Experiene och kringtjänster. Uppgifterna sparas i upp till fem år efter att evenemanget har slutförts. Om du vill veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan titta på din bokningsbekräftelse eller höra av dig till oss. Vi är skyldiga att på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Touratech Experience AB kan även komma att begära komplettering av uppgifterna i efterhand om det som lämnats anses ofullständigt.

Notera att du som bokar och anger andra deltagares uppgifter i samma bokning är skyldig att delge innehållet i detta avtal till samtliga deltagare. Du måste då försäkra dig om att de samtycker till avtalets innehåll innan du accepterar villkoren och genomför bokningen.

 

ARRANGÖRER

Touratech Experience AB         Säfsen Resort AB
Skaragatan 81 B   Säfsbyn
531 40 Lidköping   770 10 Fredriksberg
Sweden   Sweden
Telefon: +46 (0)510-210 00   Telefon: +46 (0)591-77 50 00
E-post: info@touratechexperience.com    E-post: info@safsen.se
Organisationsnummer: 556988-8885   Organisationsnummer: 556589-4648